Lynxeyes.se
Vi kollar på banker

SEB

oktober 14, 2011 12:18 by Admin
SEB är också en bank som har sin verksamhet även i Baltikum utöver i Sverige men dessutom så har de till skillnad från de andra bankerna som jag skrev om tidigare även sin verksamhet i andra länder så som till exempel Polen, Danmark och Ukraina för att nämna några. Dessutom har de filialer eller representantkontor i många olika länder, även utanför Europa. SEB är en förkortning av Skandinaviska enskilda banken och de har sitt huvudkontor i likhet med de andra bankerna i Stockholm. Idag är det ungefär 20000tusen anställda inom den här banken. Av dessa är cirka 10000 eller något fler anställda utomlands. Över fem miljoner privatkunder har SEB som sin bank och när det gäller företag så rör det sig om cirka 400000. utöver detta har SEB också private banking som är en särskild tjänst för förmögna kunder. Vad som menas i det här fallet men förmögna kunder är de som har mer än två miljoner kronor i tillgångar.

Just nu värderat 2.0 av 12 människor

 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Swedbank

oktober 13, 2011 12:17 by Admin
Swedbank är liksom Nordea ett bankaktiebolag. Swedbank har liksom Nordea också förutom sin verksamhet i Sverige även en verksamhet i Baltikum. Denna bank hette från början Föreningssparbanken och bildades 1997 men 2006 bytte den namn till Swedbank. Det var inte bara namnet som ändrades då utan även en del andra praktiska saker så som till exempel öppettiderna. De flesta kontor runt om i Sverige började nu ha öppet till klockan sex på eftermiddagarna vilket många tyckte var positivt. Förändringen och namnbytet gjordes även i de baltiska staterna där dessa banker numera också heter Swedbank. Tidigare hade de hetat Hansabank. Swedbank i Sverige samarbetar idag med många andra lokala banker. Närmare bestämt sker samarbetet med ett 60-tal olika lokala banker i Sverige och de flesta av dem är sparbanker. Banken har idag strax över nio miljoner kunder samt ungefär 700000 företagskunder. I Sverige finns det ungefär 350 kontor och i de baltiska staterna någonstans runt 200 kontor.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Nordea

oktober 12, 2011 12:16 by Admin
Nordea etablerades år 2000 genom att ett antal banker slogs samman. Det är en nordisk bank och finanskoncern och är idag faktiskt den största i norra Europa. Det är ett svenskt bankaktiebolag och deras huvudkontor ligger i Stockholm. Den här bankverksamheten finns idag inte bara i Sverige utan även i Polen, i Ryssland samt i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Banken har idag en stor mängd kunder närmare bestämt omkring elva miljoner samt cirka 700000 företagskunder. De har ett stort antal kontor, över 1400 och det görs över 250 miljoner transaktioner per år. Idag har bolaget sin verksamhet förlagd i nitton olika länder genom egna kontor men även genom olika representationskontor. Den största enskilda ägaren är ett finskt försäkringsbolag som äger cirka tjugo procent av aktierna. Den svenska staten är också en stor ägare med cirka 13 procent av aktierna. Utöver dessa två finns naturligtvis många andra ägare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Andra banker

oktober 11, 2011 12:16 by Admin
Det finns idag i Sverige ett antal andra bankformer än de som jag har nämnt ovan. Jag kommer här nedan att ta upp tre andra banker som också är vanligt förekommande. Affärsbanker har jag redan varit lite inne på och talat lite om. En affärsbank är egentligen ett aktiebolag med bankverksamhet. Fler och fler banker har på senare tid gått över till denna form av verksamhet och de största bankerna idag är just affärsbanke Medlemsbanker är kan man säga efterföljare av föreningsbanker. Idag i Sverige finns två banker av denna form och det är JAK medlemsbank som är en räntefri bank. De ger lån i utbyte mot det man tidigare har sparat eller det som man kommer att spara samt Ekobanken som har ett liknande systen av utlåning men även ett allmänt räntesparande också. Pantbank är kanske den form av bank som man inte i första taget tänker på och dessa banker arbetar med att låna ut pengar i utbyte mot olika föremål.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Föreningsbank

oktober 10, 2011 12:15 by Admin
Man kan säga att en föreningsbank är en så kallad andelsbank eller jordbrukskassa. Det innebär att det är en ekonomisk förening men med bankverksamhet som inriktning. Med ekonomisk förening menas att det är en förening som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att man bedriver ekonomisk verksamhet där medlemmarna är engagerade på olika sätt. Den här formen av bankverksamhet kom i samband med ett riksdagsbeslut som togs år 1915. det som hände då då var att ett flertal mindre jordbrukskassor startade för de olika behoven som bönderna då hade. Precis som fallet är med de olika sparbankerna så ökade centraliseringen för att till slut bli en affärsbank. Den banken hette då Föreningsbanken men bytte så småningom namn till det dåvarande Föreningssparbanken (som idag heter Swedbank). Så här i Sverige är denna form av bank idag inte existerande om man till exempel jämför med Finland där den fortfarande finns fast då under ett annat namn, nämligen andelsbank.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Syfte

oktober 9, 2011 12:14 by Admin
Som jag skrev tidigare så är Riksbankens främsta syfte att upprätthålla prisstabiliteten och att se till att betalningsväsendet är säkert och tryggt. Deras tolkning av detta är att man ska försöka se till att inflationen är låg samt stabil. När det gäller detta så har man fastställt ett mål vilket är satt till två procent. När det gäller detta så använder man sig av räntan för att hålla inflationen låg men utöver detta så har de också möjlighet att ändra penningmängden. Mellan 1990 och 1994 så var det en finanskris i Sverige och då ändrades Riksbankens syfte något. Från att tidigare ha som syfte att försvara kronans växelkurs arbetade man nu istället med ett inflationsmål och ända sedan dess har detta varit vägledande för penningpolitiken i Sverige. Riksbanken har sedan 1904 ensamrätt att ge ut sedlar och mynt och dessutom är de de som bestämmer samt fastställer referensräntor så som till exempel reporäntan.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Sparbank

oktober 8, 2011 12:14 by Admin
En bank som är en sparbank kan faktiskt liknas vid en stiftelse. Detta på grund av att en sparbank är en icke-vinstdrivande bankform och deras främsta syfte enligt svenska sparbankslagen är att befordra sparsamhet och inte att dra vinst av det. Den form av sparbanker som finns i Sverige kan man säga också finns i andra länder i liknande form, bara med några skillnader naturligtvis inom vissa juridiska delar. Det som är anmärkningsvärt i Sverige är att ett flertal sparbanker i Sverige ombildades under 1990-talet från att vara sparbanker till att bli till bankaktiebolag, alltså olika affärsbanker. Detta innebär att dessa banker idag enbart är sparbanker till namnet men tittar man rent juridiskt på det så är de inte det. Ett exempel på just den här sammanslagningen är banken Swedbank idag som tidigare hette Föreningssparbanken. De största bankerna idag som finns i Sverige är nästan alla affärsbanker.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Riksbankens historia

oktober 7, 2011 12:13 by Admin
Precis innan riksbanken fanns i Sverige en annan bank som hette Stockholm Banco eller Palmstrucha banken. Den gick dock omkull år 1668 och då köptes den upp Sveriges riksdag. Stockholm Banco var den första banken i hela Europa som gav t sedlar och detta var delvis orsaken till den gick i konkurs så småningom. Grundaren, Johan Palmstruch, misstroddes och detta ledde till det senare tog lång tid innan ett nytt tillstånd gavs för att ge ut sedlar. 1897 antogs en ny riksbankslag som gav Riksbanken ensam rätt att trycka sedlar. Riksbanken började så småningom någon gång i början på 1900-talet ge ut de första rikssedlarna. Fram till 1931 var den svenska valutan säkrad till gul vilket innebar att den kunde bytas ut mot guldmynt. Och faktiskt så var banken enligt Sveriges grundlag skyldig ända fram till 1975 att kunna byta sedlar mot guld. Samma år så blev banken frigjord från regeringen och var nu en egen organisation vilket i det här fallet gjorde att detta inte längre gällde.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Centralbank

oktober 6, 2011 12:12 by Admin
En centralbank är en bank som ägs av staten och i Sverige är det Sveriges Riksbank som är centralbanken. En centralbank är den bank i ett land som garanterar värdet på landets valuta. Den ansvarar alltså för penningpolitiken i Sverige och dess främsta mål är att penningvärde som är stabilt. Men dess uppgift är även att de ska se till att betalningsväsendet är säkert samt effektivt. Det som är lite speciellt med centralbanken i Sverige det vill säga Sveriges Riksbank är att den faktiskt är världens näst äldsta centralbank som är statligt ägd. Den äldsta centralbanken i världen och den enda som alltså är äldre än den svenska är den engelska Bank of England. Riksbanken har sitt säte i Stockholm i det som kallas för riksbankshuset. Riksbanken är alltså en del av riksdagens myndigheter vilket man kanske inte tror i första taget. Riksbanken.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Termen

oktober 5, 2011 12:06 by Admin
Själva ordet bank kommer från ett italienskt ord, banca, vilket betyder bänk. En banks huvuduppgift är att är att ägna sig av utlåning men även av inlåning. Med utlåning menas att banken lånar ut pengar till en privatperson till exempel men med inlåning menas att det är en privatperson som lånar ut sina pengar till banken i form av att man sätter in pengar på ett konto i den banken. Man kan faktiskt säga att en bank kan liknas vid ett kreditinstitut. Dock är det så idag att när vi använder oss av ordet bank så syftar vi oftast på ett bankkontor. Banker i Sverige är hårt reglerade och det mesta av deras verksamhet bestäms av banklagstiftningen. Sedan finns naturligtvis regelbundna inspektioner som utförs med jämna mellanrum och dessa görs av Finansinspektionen. I Sverige finna några olika typer av banker och jag kommer nedan att lista dessa och försöka visa på skillnader och likheter.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS